Cara Mohon Bantuan Kewangan Bulanan Baitulmal

Baitulmal adalah sebuah institusi kewangan dan pengurusan harta dalam islam. Pengurusan harta seperti dana zakat, harta wakaf, cukai-cukai (kharaj dan jizyah) dan lain-lain sumber yang dikumpul bagi tujuan untuk masyarakat dan negara. Baitulmal akan menguruskan dana-dana tersebut untuk diberikan kepada golongan yang layak mengikut kriteria yang ditetapkan. Bagi mereka yang ingin mendapatkan bantuan dari baitulmal, … Read more